Tłumaczenia techniczne na co zwrócić uwagę

Tłumaczenia techniczne – czym charakteryzuje się dobry przekład?

Biuro tłumaczeń zajmuje się zazwyczaj wieloma rodzajami tekstów. Do tych najbardziej wymagających należą te z dziedzin technicznych – instrukcje obsługi urządzeń, dokumenty techniczne, projekty architektoniczne, konspekty. Praca nad nimi wymaga nie tylko biegłości językowej, ale też dużej wiedzy. Czym jednak charakteryzuje się dobry przekład techniczny?

Zwięzłość

W tekstach technicznych nie ma miejsca na tak zwane „lanie wody”. To nie literatura piękna, gdzie liczy się malowniczy i pobudzający emocje opis. Techniczne instrukcje lub dokumenty charakteryzują się przede wszystkim zwięzłością. Zdania muszą być konstruowane w sposób prosty i krótki. W opisach technicznych nie liczy się umiejętność budowania długich zdań. Może się więc wydawać, że wymagają one mniejszej sprawności językowej i gramatycznej tłumacza. Jednak to tylko pozory. To właśnie duża wiedza językowa pozwala na stosowanie odpowiednich (czyli zwięzłych) konstrukcji gramatycznych.

Precyzyjność

Za zwięzłością idzie także precyzja. Dobre tłumaczenia techniczne muszą być precyzyjne. W końcu są to przede wszystkim teksty użytkowe, to znaczy takie, które mają w jasny sposób odzwierciedlić zasadę działania jakiegoś mechanizmu lub opisać procedury korzystania z niego. Tłumacz musi więc szukać takich słów, które jak najbardziej pasują i są jednoznaczne. Opisy techniczne nie służą do ich interpretowania. Muszą odpowiadać rzeczywistości i oddawać ją jak najwierniej. To duże wyzwanie dla tłumacza. Musi bowiem bardzo ostrożnie wyszukiwać słowa, które zgadzają się z jego definicją w innym języku. Duża kreatywność w tym przypadku nie jest wskazana.

Aktualność leksykalna

Współcześnie możemy zaobserwować szybki rozwój technologii. Co za tym idzie, słownik służący opisywaniu wszystkich nowych zjawisk w tej dziedzinie ciągle się aktualizuje. Dlatego też tłumacz musi ciągle kształcić się w swojej specjalności. Powinien znać i rozumieć najnowsze trendy oraz wiedzieć, w jaki sposób się je opisuje. Bardzo ważna jest także umiejętność zrozumienia mechanizmów opisywanego urządzenia, by móc użyć poprawnych słów w tłumaczeniu. Zwłaszcza w przypadku, kiedy trzeba poszukać jakiegoś polskiego odpowiednika słowa, które w angielskim nie ma długiej historii. Globalizacja sprawia, że przejmujemy wiele angielskich terminów, jednak dobry tłumacz potrafi je w miarę możliwości zastąpić odpowiednikami w języku polskim.

Jak widać, tłumaczenia techniczne, choć rzadko związane z pisarską kreatywnością, mają swoje określone cechy, o których tłumacz musi pamiętać. W tym konkretnym przypadku więcej znaczy mniej. Tłumacz musi używać konstrukcji zwięzłych i dokładnych, a także być na bieżąco z nowinkami technicznymi, a co za tym idzie – leksykalnymi. Takie przekłady warto powierzyć specjalistom nie tylko w obszarze języka obcego, ale też w dziedzinie, której tekst techniczny dotyczy.