Nauka obcojęzycznego słownictwa – sprawdzone porady

Każda osoba, która uczy się języka obcego doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest bogaty zasób słownictwa. Niestety samo nauczenie się wyrazu i zapamiętanie jego znaczenia nie wystarczy. Trzeba jeszcze poznać konteksty, w których można go używać, zapamiętać jego cechy szczególne i opanować wymowę. Poniżej znajdziesz kilka porad, dzięki którym będziesz wiedział, jak należy uczyć się obcych słówek.

  • zamiast pojedynczych słów, zapamiętuj całe zwroty,
  • utrwal w pamięci kolokacje, czyli połączenia z innymi częściami mowy np. przymiotnikami, rzeczownikami itp.,
  • zapamiętuj konstrukcje, w których pojawia się konkretny czasownik,
  • ucz się idiomów,
  • ucz się przymiotników i czasowników z przyimkami, które często decydują o ich znaczeniu,
  • zapamiętuj formy gramatyczne słów, zwłaszcza jeśli się nieregularnie odmieniają, nie posiadają liczby mnogiej itd..,
  • zwracaj uwagę na charakter słowa i stylistykę wypowiedzi, w której się pojawia,
  • ucz się prawidłowej wymowy, gdyż niewłaściwe wypowiadanie wyrazów może zmienić ich znaczenie (jeśli to konieczne stosuj fonetyczny zapis, by łatwiej sobie to przyswoić),
  • jak najwięcej słuchaj i czytaj w języku obcym.