Liczebniki – jak je wypowiadać?

Jeśli chodzi o naukę języka i jej poprawność zwraca się szczególną uwagę. To jak ktoś mówi, jak wymawia wyrazy, zwraca naszą uwagę.
Dzieje się tak także wtedy, gdy rozmawiamy w miejscach publicznych: w sklepie, w szkole, na poczcie, w urzędzie. Już w szkole zapoznajemy się z liczebnikami i mamy problem jak je napisać a co dopiero  jak je wymówić, i czy to jest zgodne z formą pisaną.
Liczebniki mogą sprawiać ogromną trudność, rozmaite kłopoty wymawianiowe. Niektóre z nich pisze się inaczej niż wymawia, gdyż pisownia oddaje ich formę sprzed wieków. Tak jest ze słowami, które zapisane są formą 5,10,15. Powinniśmy wtedy mówić: „pieńć”, „dziesieńć” oraz „pietnaście”. Jednak należy zauważyć, że wymawianie tych wyrazów jest niewłaściwe. Zapis tych wyrazów brzmi zupełnie inaczej. Nie mówimy wiec pięć, dziesięć, bo w tych słowach to, co zapisuje się jako -ęć, jest w sposób naturalny wymawiane jako -eńć. Sztucznie też brzmi  -ę w liczebniku 15. Tu należy mówić „pietnaście”.
Oczywiście ważne jest to by nie upraszczać wymowy tych wyrazów. Mówienie „pińć” jest niepoprawne, a nawet rażące w języku ogólnym.
Jednak występują wyjątki o których należy pamiętać. Można zauważyć jak wygląda wymowa liczebnika 11. W tym wypadku powinno się mówić jedenaście, a więc zgodnie z tym jak się pisze.
Należy słusznie stwierdzić, że niewłaściwe jest wymawianie dokładnie według tego, jak się pisze.